Αδιατάρακτη Κοπή Μπετόν

Στην φέραμε στην Ελλάδα πρώτη την αδιατάρακτη κοπή μπετόν πριν από 20 χρόνια, από τότε πρωτοπορούμε στην χρήση της και δίνουμε λύσεις σε απλά ή σύνθετα προβλήματα.

Χρησιμοποιούμε μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας και ανοίγουμε οπές σε οπλισμένο σκυρόδεμα χωρίς κραδασμούς. Μπορούμε να εκτελέσουμε διανοίξεις σε όλες τις επιφάνειες καθώς και ανεστραμμένα, από την κάτω επιφάνεια της πλάκας.

Οι οπές μπορούν να έχουν οποιαδήποτε γεωμετρία και διαστάσεις, με ακρίβεια χιλιοστού.

Το κύριο προτέρημα της αδιατάρακτης κοπής είναι ότι προκαλεί ελάχιστη διαταραχή στην λειτουργιά του κτιρίου στο οποίο γίνεται η διάνοιξη.

Οι χρήσεις τις αδιατάρακτης κοπής είναι απεριόριστες.

Μερικές από τις πιο συνηθισμένες είναι:

Αδιατάρακτη Κοπή
  • Στρογγυλές οπές για σωληνώσεις με αδιατάρακτη κοπή
  • Τετράγωνες οπές για ανελκυστήρες και κλιμακοστάσια.
  • Διανοίξεις σε κάθετες επιφάνειες για καινούριες πόρτες και παράθυρα
  • Αδιατάρακτη κοπή αρχαιοτήτων για μεταστέγαση
  • Ανεστραμμένη «τυφλή» διάνοιξη οπών, από την κάτω μεριά της πλάκας, για τοποθέτηση φωτισμού
  • Κοπή για την ολοκληρωτική αποκόλληση κτιρίων με σκοπό την μετακίνηση τους
  • Γενικευμένη χρήση μέσων αδιατάρακτης κοπής για την ελεγχομένη κατεδάφιση κτιρίων ή μέρους αυτών

Είμαστε στην διάθεση σας για να προσαρμόσουμε τις δυνατότητες της αδιατάρακτης κοπής στις ανάγκες σας. Τα μόνιμα συνεργεία μας εχουν πολυετή πείρα στο αντικείμενο.

Μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε πρόκληση.

Δείτε Επίσης
Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα