Ενίσχυση με ανθρακονήματα

Η μέθοδος ενίσχυσης με ανθρακονήματα (Fiber Reinforced Polymers, FRP) αποτελεί μία τεχνική ενίσχυσης στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα ή από φέρουσα τοιχοποιία.

Τα FRP Ενίσχυση με ανθρακονήματα αποτελούνται από πολύ υψηλής αντοχής ίνες άνθρακα, υάλου ή αραμιδίου, τοποθετημένες είτε επάλληλα σε πολυμερική μήτρα σχηματίζοντας δύσκαμπτα ελάσματα, είτε πλεγμένες σε ύφασμα δημιουργώντας έυκαμπτο ύφασμα μίας η δύο διευθύνσεων.

Και οι δύο ανωτέρω τύποι υλικών επικολλούνται με εποξειδικές ρητίνες στην εξωτερική πλευρά του ενισχυόμενου στοιχείου.

Με FRP (ελάσματα ή υφάσματα) Ενίσχυση με ανθρακονήματα, μπορούν να ενισχυθούν στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος όπως δοκοί, πλακοδοκοί, πλάκες, υποστυλώματα, τοιχία, κόμβοι καθώς και στοιχεία φέρουσας τοιχοποιίας.

Σε σχέση με τις ‘παραδοσιακές’ επεμβάσεις ενίσχυσης, όπως είναι η επικόλληση χαλύβδινων ελασμάτων ή το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, στην Ενίσχυση με ανθρακονήματα τα ινοπλισμένα πολυμερή επιτυγχάνουν τα ίδια αποτελέσματα από πλευράς αντοχής, παρουσιάζοντας συγχρόνως και τα εξής πλεονεκτήματα:

Έχουν μικρό βάρος και η τοποθέτησή τους δεν απαιτεί βαρύ ή ειδικό εξοπλισμό.
Έχουν εξαιρετικά μεγάλη εφελκυστική αντοχή
Αντέχουν στο χρόνο, την κόπωση, την υγρασία και τη διάβρωση.
Λόγω του μικρού πάχους του σύνθετου υλικού,1.00 έως 2.00χιλ. πάχος στρώσης, οι διαστάσεις του δομικού στοιχείου που ενισχύεται παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες, άρα προκαλείται μηδαμινή αλλοίωση της αρχιτεκτονικής, του χώρου και των ανοιγμάτων.
Επιχρίζονται/βάφονται πολύ εύκολα.
Η εφαρμογή τους είναι εύκολη, γρήγορη και δημιουργεί ελάχιστη όχληση στους χρήστες γιατί κατά κανόνα δεν απαιτεί εκκένωση του προς επισκευή χώρου. Απαιτεί ελάχιστη προετοιμασία των δομικών στοιχείων που στις περισσότερες περιπτώσεις περιορίζονται στην καθαίρεση των επιχρισμάτων.

Μετά από συνεχή τριαντάχρονη παρουσία η «2Ε ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ», όπως και οι θυγατρικές «2Ε ΧΑΛΚΙΔΑΣ» και «Ε ΤΕΧΝΙΚΗ», αποτελούν την πιο αξιόπιστη επιλογή για την αντιμετώπιση και επίλυση κάθε προβλήματος με το χαμηλότερο κόστος.

Δείτε επίσης
Αδιατάρακτη Κοπή